Welke strategie werkt al vijftig jaar na elkaar, zonder onderbreking? Met een gemiddeld positief rendement van zelfs +24% binnen enkele maanden (minimaal 2% rendement en maximaal 151% rendement).

Gaan we je hier nu even vertellen dat je een "gegarandeerd rendement" kan halen?

Iedereen zou intussen toch moeten weten dat de zaken fout beginnen lopen, van zodra iemand op de proppen komt met zoiets als een "gegarandeerd rendement". Wanneer iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan IS dat meestal ook zo!

Nee, wij gaan "gewoon even" laten zien wat zilver al vijftig jaar na elkaar presteert op korte termijn, vanaf de maand december. Ons doel blijft natuurlijk om de zilvermarkt de komende jaren te volgen, een lange termijn perspectief dus.

Maar "iets" moet een nieuwe "echte" stierenmarkt voor zilver in gang zetten, dat willen we zien!

Met een stierenmarkt bedoelen we een periode van liefst meerdere jaren, met stijgende prijzen. Ideaal eigenlijk gewoon tot aan een nieuw absoluut record voor de zilverprijs... 

Vandaag tonen we een jaarlijkse prijscyclus in de zilvermarkt. Deze cyclus werkt "altijd". Zowel in de jaren waarin de zilverprijs in een stierenmarkt zit, als voor jaren wanneer de prijs in een dalende markt (berenmarkt) terecht is gekomen. Het is een invloed die er gewoon "is" en je niet kan ontkennen!

Onze analyse:

De laatste jaren was ons opgevallen, dat de zilverprijs nogal eens door de knieën moest in december en dat de eerste maanden van het daaropvolgende jaar een remonte inhielden.

Dus we stelden ons de volgende vraag: Wat indien je in de maand december goed kan "timen" en in de buurt van het laagste punt kan aankopen. Welk rendement kan je dan behalen in de maanden daarna? 

We doken vervolgens in de historische zilverprijzen... Vijftig jaar data over de prijs van zilver, geeft dan het volgende beeld:

Per periode van december tot maart zie je twee kolommen op de grafiek. De eerste kolom in het rood, is de laagste zilverprijs in de maand december van het ene jaar, de tweede kolom in het groen dehoogste zilverprijs, in het daaropvolgende jaar, voor 1 april.

Geen enkele keer in de voorbije vijftig jaar, daalt de zilverprijs in het nieuwe jaar zodanig dat er geen positief rendement kan worden genoteerd in deze oefening. Het gemiddelde is een stijging van 24%. 

Dezelfde data, anders voorgesteld:

Deze bovenstaande grafiek, toont de toename (50x een positief getal) in procent, alweer tussen de laagste koers in de maand december versus de hoogste koers voor begin april.

Wat geeft dit allemaal aan?

Eigenlijk voorlopig enkel dat die cyclus wel degelijk bestaat. Een cyclus die duidelijk maakt dat december niet de beste maand is voor de zilverprijs, maar wel onmiddellijk gevolgd wordt door positieve "prijsdruk" in de maanden daarna.

Dit kunnen we ook nog wat verfijnen, door eerst nog eens naar een lange termijn grafiek van de zilverprijs te kijken (in USD):

We herkennen duidelijk twee grote stierenmarkten en daarna eveneens twee berenmarkten. In de jaren 1990 merken we ook een periode op waarin de zilverprijs per saldo eigenlijk helemaal geen richting koos.

Deze grafiek kunnen we ook een keer voor inflatie corrigeren, zodat we de zilverprijs zien in "constante koopkracht". De stierenmarkten en berenmarkten zijn dezelfde, de relatieve waarderingen niet.

De zilverprijs in dollar, voor inflatie gecorrigeerd:

Rekening houdend met die lange termijn bewegingen van de zilverprijs in beide bovenstaande lange termijn grafieken, kleuren we onze eigen grafiek van hierboven, lichtjes anders in: 

De eerste drie observaties vallen op deze manier wel uit de boot, maar daarna kunnen we enkele periodes duidelijk van elkaar onderscheiden: 

1. December 1971 tot maart 1980, GROEN ingekleurd: De beroemde (of beruchte) stierenmarkt van de jaren 1970 was zeker de grootste in percentage winst.
Niet geheel verrassend, was ook de procentuele winst in ons voorbeeld (december tot max. einde maart) hier het grootst, met gemiddeld een indrukwekkende +46,50% vanaf het laagste punt van december.

2. Stierenmarkten hebben niet het eeuwige leven en dus moeten we vanaf december 1980 tot maart 1993 een RODE kleur toepassen. Na een memorabele "bull market", op het laatst aangevuurd door de gebroeders Hunt, volgde uiteindelijk dus meer dan 12 jaar "berenmarkt"...
Ook hier, duidelijk in een dalende markt, noteren we voor onze oefening nog een POSITIEF resultaat van gemiddeld +11%!

3. De periode vanaf december 1993 hebben we met opzet NIET ingekleurd, je kan daar misschien over discussiëren of dat correct is... (Maken deze jaren nog deel uit van de voorafgaande berenmarkt?) 
In elk geval: Ook hier noteren we 17% als gemiddelde positief resultaat.

4. De stierenmarkt van de jaren 2000 volgt dan op de grafiek en deze is weer GROEN ingekleurd. Net iets meer dan +34% als gemiddelde resultaat, tot de top in 2011.
Met die top bijna exact op 50 dollar, evenaart deze stierenmarkt enkel het nominale record van 1980, meer dan dertig jaar eerder. Er volgt een berenmarkt, maar de zilverprijs steeg nooit zo extreem als in de jaren 1970...

5. Die bewuste berenmarkt start dus in 2011 en zal bijna 75% van de zilverprijs afromen. In lengte is ze uiteindelijk wel eerder beperkt, drie periodes hebben we weer ROOD ingekleurd op de grafiek.

Een gemiddelde stijging van +24% is ook hier het resultaat, iets wat je toch op voorhand niet zou verwachten!

6. De laatste periode is waarschijnlijk opnieuw "speciaal". Sinds begin 2016 en tot vandaag eigenlijk, zijn we er in onze nieuwsbrief steeds van uitgegaan dat de bodem voor de zilverprijs in december 2015 lag.

Die bodem staat er in december 2018 ook gewoon nog, ondanks een negatief rendement dit jaar voor zilver. (Goud staat in euro intussenwel opnieuw in de plus voor 2018) 
Toch kunnen we voorlopig moeilijk van een "echte" nieuwe stierenmarkt spreken, wanneer we nog maar nauwelijks boven die bewuste bodem noteren.
Daarom kleurden we de jaren na december 2015 weer GRIJS in op de grafiek, dit is (nog) geen echte nieuwe stierenmarkt. Het gemiddelde rendement van de laatste drie jaar in onze oefening: net geen +17%...

Onze conclusie is dus duidelijk: De maand december, nu dus, is een maand om aan zilver te denken!