Januari 2016 kon wel eens het keerpunt zijn wanneer je naar de "PGM's" kijkt.

De Platina Groep van Metalen, waar de edelmetalen Platina,Palladium en Rhodium toe behoren.

Edelmetalen die in de geschiedenis pas redelijk laat (jaren 1800) "ontdekt" zijn en vooral hun toepassingen hebben in de industrie. Verder zijn ze vooral zeldzaam en moeilijk te ontginnen...

Op de grafiek hieronder, die 8 jaar aan prijsdata bevat, kan je het "einde" van de correctie in januari van vorig jaar zien.
Palladium presteerde als enige nog "redelijk" in prijs, Rhodium en Platina moesten echt flink achteruit.

We beseffen dat absolute zekerheid omtrent "de bodem" iets is wat niet bestaat, er zijn echter wel goede redenen om aan te nemen datde bodem er staat...

De prijzen van vooral Platina en Rhodium waren zodanig ver gedaald, dat ontginning per definitie op de meeste plaatsen verlieslatend was. Er moest natuurlijk wat met de prijs gebeuren. Niet ontginnen is geen optie, deze metalen worden effectief "verbruikt".

Zelfs het prijsherstel tot op vandaag, is voor de producenten van Platina en Rhodium in Zuid Afrika, niet voldoende om uit de problemen te raken.

Met een aandeel in de wereldwijde productie van bijna 70%, is de situatie bij 's werelds grootste producent vanzelfsprekend zeer relevant voor de markt!

(nummer twee, Rusland, heeft wel lagere ontginningskosten)

In elk geval staan we mijlenver van enige euforie en recordkoersen...

Wat onze lezers natuurlijk het meest zal interesseren, is het potentieel naar de toekomst toe:

Platina, Palladium en Rhodium worden vandaag eigenlijk exclusief geprijsd op hun waarde als grondstof in de industrie.

Hun rol als edelmetaal, als tastbare waarde wanneer "papier" in de problemen komt,  zit nergens ingecalculeerd op dit moment. (tip: lees de nieuwsbrief van Maarten Verheyen van gisteren hierover: https://aandelen.com/dijken-bouwen/)


Maar daarnaast zal de belangrijkste industriële toepassing voor de metalen, de zogenaamde driewegkatalysatoren, ook andersuitdraaien dan velen vandaag verwachten.   


De katalysatoren die we in onze benzine- en dieselwagens terugvinden, bevatten Platina, Palladium en Rhodium.

Wanneer ze "versleten" zijn, worden katalysatoren vanzelfsprekend gerecycleerd, maar ongeveer 50% van het aanwezige edelmetaal is dan al lang verdwenen (dat ligt eigenlijk "op straat"). 


Hier ziet "de markt" al enige tijd geen toekomst meer, getuige de prijs van deze edelmetalen. Overtuigd als ze is, dat we bij wijze van spreken morgen al, met z'n allen elektrisch gaan rijden. 

Groene energie, weet u wel...


We doen geen afbreuk aan de technologische (r)evolutie die nodig is om minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen. MAAR het zal allemaal veel langer duren dan velen vandaag inschatten!

De politiek heeft het op zich genomen te beslissen over onze (groene) energie, daar gaan we hier zedig over zwijgen... Maar sommige zaken botsen hoe dan ook met de fysieke beperkingen van de realiteit.

Zo produceren we vandaag bijvoorbeeld veel te weinig groene energie, op wereldvlak.

Zelfs met alle gedane investeringen, vind je de groene energie nauwelijks terug in de totale jaarlijkse verbruikte energie:Niet alleen is hernieuwbare energie een bijzonder klein gedeelte in ons totale energieverbruik, het verbruik van fossiele brandstoffen neemt ook nog steeds toe! (dat betekent dat de toename van de energievraag zelfs nog groter is, dan de toename van de productie van groene energie)

We kijken met opzet niet naar geografische verschillen (het "Westen" versus de rest van de wereld) om ons niet te ver te laten leiden. Dit zou echter zeker wel een lichtjes ander beeld geven, maar waarschijnlijk niet zo heel veel verschil maken.

Het grote geheim van elektrische wagens is natuurlijk dat ze slechts zo "groen" zijn als de elektriciteit die hen aandrijft. Als we (enkel) naar CO2 kijken, is een Tesla die werd opgeladen met elektriciteit afkomstig van een Duitse bruinkoolcentrale, meer belastend dan een dieselwagen!

Laten we nu even, niet toevallig, naar Duitsland kijken. Duitsland heeft radicaal het voortouw genomen in het opwekken van groene energie.

Daar gaan we dus onze Tesla in het stopcontact steken...

Vervolgens moeten we concluderen dat mijn wagen nu (21/09 10u00) voor meer dan de helft door bruinkool/steenkool/(gas) wordt aangedreven! 


 


 


Zelfs indien we voldoende elektrische wagens zouden kunnenproduceren (nog iets waar je je veel vragen bij kan stellen), zullen die wagens komende jaren heel zeker niet "groen" zijn.

We kunnen immers onmogelijk voldoende groene elektriciteit opwekken om deze wagens te laten rijden!


Enkel nucleaire energie lijkt ons te kunnen redden indien we daar volop voor gaan, maar dat willen we blijkbaar niet.

Het hele debat over groene energie kunnen en willen we hier niet weergeven, het maakt onze zaak ook niet. Voor de PGM's is het wel een klein stukje van de puzzel.

Het grote plaatje, ziet er voor ons zo uit:

- Platina en Rhodium in het bijzonder lijken ons gewoon "goedkoop".
- Hun gebruik in de industrie is nog lang niet in gevaar.
- Zowel Platina, Palladium als Rhodium zijn nauwelijks of niet in beeld als "edelmetaal" bij beleggers.
- In functie van goud gemeten, was platina waarschijnlijk nooit zo goedkoop.
- 70% van de wereldproductie vindt plaats in een regio waar de stabiliteit continu afneemt (Zuid Afrika).

Je kan alle drie de metalen vandaag fysiek verwerven, zonder btw te betalen over je aankoop.

Je aankoop wordt fysiek, volledig verzekerd, bewaard in een douane depot, je ontvangt de individuele serienummers van je eigendom en kan in de toekomst steeds verkopen aan de beste condities. 

Platina vrij van btw en Rhodium vrij van btw zijn heel waarschijnlijk de goedkoopste twee vandaag! 

 

 

 

 

Tot binnenkort!

Het goud999 team


Disclaimer: Deze nieuwsbrief is niet bedoeld als financieel advies en mag dus ook niet zodanig worden geïnterpreteerd. De nieuwsbrief wordt met zorg samengesteld, toch kunnen we geen enkele garantie geven m.b.t. de inhoud. Onder geen enkele omstandigheid kan of kunnen de uitgever of aan de uitgever gelinkte vennootschappen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele geleden verliezen of gederfde winst op basis van de informatie in deze nieuwsbrief. 

Copyright © 2017 Solide Precious Metals, All rights reserved.