Zwakte op de aandelenmarkten... Dat moest er natuurlijk eens van komen!
Hoewel oktober er echt wel de maand voor is, spreken we ook (nog) zeker niet over een crash. Negatieve rendementen voor 2018 zijn intussen wel een feit, maar de daling kan je ordelijk noemen.

Gaan we op korte termijn opnieuw een herstel zien? Staat de top er definitief en gaan we naar een heuse "berenmarkt" voor wereldwijde aandelenmarkten?

Wij hebben geen idee, zowel spaarders als beleggers beginnen wel best met goed op te letten (een groot deel van onze lezers heeft vanzelfsprekend al voorzorgen genomen).

De Tijd (de krant) titelde afgelopen vrijdag  "
De ECB rijdt zonder reservewiel de volgende crisis tegemoet". De ECB is natuurlijk niet alleen daarin en zij hebben tenminste nog een hele hoop goud liggen denken we dan... 

Natuurlijk gaan we naar een nieuwe crisis toe, al was het maar omdat financiële crisissen elkaar simpelweg opvolgen in de geschiedenis. Elke "x" jaar is het prijs, simpel...

Hoe de crisis dit keer gaat verlopen?


Wij nemen graag de raad van Pericles ter harte. Hij wist 2.500 jaar geleden reeds dat "het niet onze taak is om de toekomst te voorspellen, maar wel om er ons op voor te bereiden!"

Je kan heel goede argumenten aanhalen waarom de aandelenmarkten in de VS de laatste jaren zo goed gepresteerd hebben, bovendien is de economische groei er op dit moment ook  nog dik "ok".

Maar de beurs, die daalt nu omdat het uiteindelijk eenvoorlopende indicator is! Op de beurs kijkt men vooral naar wat komen gaat.

De laatste recessie in de VS, dateert al van 2008 en gemiddeld zinkt de economie daar elke zes tot acht jaar tot op recessieniveau. Het is gewoon stilaan TIJD voor die dip.
(ook een leuk weetje: economen zijn verbazend slecht in het voorspellen van deze recessies, meestal staan die dus "ineens" voor de deur).

2008 ligt nu tien jaar achter ons, dus portefeuilles van spaarders en beleggers (iedereen die iets te verliezen heeft), zouden intussen toch een beetje "recessie proof" moeten zijn...

Natuurlijk is dat niet zo, de meeste beleggers hebben weer geen idee... 

De recessie in 2008, die viel samen met een schuldencrisis.

Wat hebben we sindsdien gezien?

Wel economische groei, maar de groei van de schulden was tegelijkertijd alweer nog groter

Een voorbeeld daarvan?

Bij de start van de vorige crisis in 2008, was de staatsschuld van de VS zo'n 10 biljoen dollar. Intussen is diezelfde schuld bijna 21,7 biljoen dollar groot. (1 biljoen = 1.000 miljard)

Grote getallen zijn zelden duidelijk, dus om dat even te kaderen: de economie in VS, die is elk jaar zo'n 19 biljoen dollar groot. De schuldgraad van de VS, is dus hoger dan 100%. (schuldgraad = staatsschuld, gedeeld door bruto binnenlands product).

Vandaag liggen weinigen er wakker van, maar het onhoudbare hiervan op termijn, kunnen we makkelijk tonen:

Het heeft de Verenigde Staten meer dan 200 jaar gekost, om haar staatsschuld op te bouwen tot de 21.700 miljard dollar van vandaag.

Aan het huidige tempo van toename van deze schuld, groeit deze echter ook nog eens met duizend miljard dollar per jaar! (Volgens een artikel op Zerohedge van gisteren, zelfs nog een heel stuk meer, met exact met 1.338 miljard dollar voor 2018)

Dus de schuld van "nul" naar 21 biljoen in 200 jaar en vervolgens vlotjes van 21 naar 22 biljoen in één enkel jaar...

Dit gebeurt NU, op een moment dat de economie op volle toeren draait, wat als er ooit een afkoeling komt?

Natuurlijk kan je ook EXACT hetzelfde voor heel wat landen in Europa zeggen.

Drie keer raden dus waarover de volgende crisis zal gaan!

Gelukkig kennen we één actief dat in een schuldencrisis een "go to asset" is...

GOUD is de anti-schuld, een universele rijkdom reserve die ook in de volgende (schulden) crisis zijn rol zal vervullen.

Soms is het zo simpel, zorg dat je voorbereid bent.

Welk goud? Dat maakt niet zoveel uit eigenlijk. Zolang het maar vlot verhandelbaar is in de toekomst en je het kan vasthouden!

Dus alle baren HIER en alle munten HIER komen perfect in aanmerking!

Voor Zilver hebben we nu tijdelijk de volgende aanbieding voor de monsterboxen:Tot binnenkort!
 
Het goud999 team. 

P.S. Waar kunnen de koersen van Goud en Zilver naartoe in de volgende crisis?

Er zijn heel veel factoren die dat gaan bepalen zodat koersdoelen dikwijls echt onzinnig zijn.

Wanneer we terugkijken in de tijd: Tijdens de schuldencrisis die in 2008 begon, steeg Goud met +163%. De voorlopige top (in euro), lag in oktober 2012 op € 44.500,00 per kilogram. 
Zilver deed het uiteindelijk nog beter met een spectaculaire "maal vijf in prijs" (+406% tot € 1.100,00 per kilogram in april 2011). 

Deze geschiedenis mogen we natuurlijk niet één op één als blauwdruk nemen voor wat komen gaat, maar het potentieel is in elk geval aanwezig!
Disclaimer: Deze nieuwsbrief is niet bedoeld als financieel advies en mag dus ook niet zodanig worden geïnterpreteerd. De nieuwsbrief wordt met zorg samengesteld, toch kunnen we geen enkele garantie geven m.b.t. de inhoud. Onder geen enkele omstandigheid kan of kunnen de uitgever of aan de uitgever gelinkte vennootschappen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele geleden verliezen of gederfde winst op basis van de informatie in deze nieuwsbrief. 

Copyright © 2018 Solide Precious Metals, All rights reserved.