Terwijl Rusland vorige maand een behoorlijk indrukwekkende 1 miljoen ounce goud aan haar officiële reserves toevoegde, hadden wij aangekondigd om nu eens naar de "echte" fysieke zilvermarkt te kijken.

Ons verhaal is vandaag uiteindelijk wat langer geworden dan je van ons gewend bent - helemaal onderaan vind je ook nog nieuws over Rhodium terug.

We doen de oefening voor de zilvermarkt op een moment waarop er duidelijk "iets" positiefs zal moeten gebeuren in de zilvermarkt, om een prijsstijging in gang te zetten.

We willen tonen dat eenmaal dat gebeurt (stijgende prijzen), de zilvermarkt zo in elkaar steekt, dat er een soort van positieve feedback loop kan ontstaan voor de prijs van fysiek zilver.  

In onze vorige nieuwsbrief toonden we al dat er bijzonder veel zilver futures worden verhandeld, een grove schatting hiervan brengt ons op zo'n 200 maal de jaarproductie van "echt" zilver.

Je kan dat goed vinden of slecht, het is gewoon de realiteit van de markt vandaag.

De prijs van zilver, die wordt vandaag dus echt gemaakt in de markt waar bijna alle omzet wordt gedraaid, daar moet je niet aan twijfelen. De fysieke markt doet echt niet mee als het gaat over de prijszetting, maar dit is toch wel waar het uiteindelijk om draait!

Wie niet vertrouwd is met de fysieke zilvermarkt, gaat verschieten hoe klein deze is...

Allereerst nog even: Wanneer je iets "zinnigs" wil vertellen over de fysieke zilvermarkt, dan moet je accepteren dat je niet alles kan weten/meten...

Productiecijfers en recyclage zijn zonder enige twijfel onvolledig en ook de vraag naar fysiek zilver zal je steeds onderschatten wanneer je op basis van beschikbare cijfers een overzicht probeert te maken van de zilvermarkt. Je kan niet alles tellen en je gaat nooit alles ontdekken...

Maar om ons punt vandaag te maken, is dat helemaal niet erg. 

De productie die we niet meetellen, is per definitie exact even groot als de vraag naar dat zilver, die we ook niet meetellen.
De uiteindelijke conclusie blijft dus gewoon net dezelfde en we rekenen met de beste gegevens die we kennen, die van het Silver Institute...

Elk jaar wijzigt de dynamiek van de zilvermarkt wel een beetje, eigenlijk verandert die markt natuurlijk continu, zelfs van dag tot dag...

De meest recente cijfers waar wij toegang tot hebben, zijn die van 2017.

De productie van zilver uit mijnen kennen we redelijk goed en de recyclage van "oud zilver" eveneens, ze zijn respectievelijk 850 miljoen en 138 miljoen ounce groot in 2017.

Samengeteld, vormen ze het aanbod van zilver per jaar, ongeveer 988 miljoen ounce (30.725 ton).

De industrie samen met de juwelensector, verbruikt zo'n 866 miljoen ounce zilver per jaar (26.930 ton - waarde net iets meer dan 14 miljard dollar).

In tegenstelling tot bij goud, wordt het zilver dat naar de industrie gaat ook echt verbruikt.

Van al het zilver dat naar de industrie (+ de juwelensector die we er even bij rekenen) gaat, werd er vorig jaar immers slechts 138 miljoen ounce gerecycleerd. (Recyclage die vervolgens opnieuw bij het aanbod werd geteld, die zit dus reeds in de eerder vermelde hoeveelheid aanbod van zilver)

85% van het zilver dat naar de economie vloeit, "verdwijnt" definitief! 

Kan er, technisch gezien, meer van dat zilver worden gerecycleerd?

Natuurlijk, maar niet bij de huidige lage zilverprijzen. Recyclage is voor het grootste deel van de markt simpelweg vandaag niet rendabel. Dit wijzigt slechts langzaamaan, na eerst merkelijk hogere zilverprijzen. 

Naast het zilver dat in de industrie wordt verbruikt, blijft er nog een stuk van de vraag naar zilver over, dat we kort zouden kunnen omschrijven als "zilver als edelmetaal".

Denk aan spaarders, beleggers en speculanten, die zilver interessant vinden omwille van diverse redenen. Zilver als waarde-opslag dus....

Iedereen die bij goud999 zilver aankoopt, zit in die categorie.

In 2017 bedroeg de netto vraag naar baren en munten ongeveer 155 miljoen ounce (4.820 ton).

Wie tot hier heeft meegerekend en vraag en aanbod vergelijkt, merkt dat er voor 2017 een tekort was op de fysieke zilvermarkt.

Zo'n 35 miljoen ounce (1.088 ton) aan zilver werd verbruikt, zonder dat dit zilver uit mijnbouw of recyclage kwam! (zie hiervoor ook de grafiek over vraag en aanbod verderop in deze nieuwsbrief)

Hoe dat kan?

Zilver wordt letterlijk al duizenden jaren geproduceerd, gedurende al die tijd werd natuurlijk niet elk jaar de volledige productie aan zilver verbruikt. Er bestaat dus zoiets als een bovengrondse stock aan zilver, klaar om ingezet te worden indien nodig.

En daarmee komen we eindelijk aan wat we vandaag willen tonen, namelijk dat er misschien nog wel bovengronds zilver beschikbaar is, maar dat dit in een echte "bull market" van zilver, weinig gaat voorstellen.

Als we even terug grijpen naar de officiële cijfers die door The Silver Institute worden gepubliceerd over de zilvermarkt, dan is er vandaag nog ongeveer 33 maanden aan "verbruik" beschikbaar in bovengrondse zilver reserves.

Dat is bijna 3 jaar aan zilver verbruik, zonder dat de mijnen ook maar 1 ounce extra bovenhalen.

Boeken toe, niets aan de hand in de zilvermarkt?

Je zou dat denken, tot je gaat kijken over hoeveel kapitaal het gaat en welk zilver wordt geteld om deze bovengrondse stocks samen te stellen:

33 maanden aan "vraag" naar zilver, is 2.785 miljoen ounce zilver (86.600 ton).

Dat lijkt veel, tot je tot de conclusie komt dat dit bij de huidige zilverprijs gelijk is aan 40 miljard dollar. Nu is 40 miljard veel geld, maar niet in vergelijking met de rest van het financiële systeem!

Bovendien is die 40 miljard aan zilver wat misleidend, want het grootste gedeelte van dit zilver, is gewoon NIET beschikbaar voor industrie, spaarders of beleggers.

Het getelde bovengrondse zilver, is immers samengesteld uit een aantal "posten" zilver die eigenlijk helemaal niet beschikbaar zijn voor de markt.

We gaan dus even deze berg zilver verkleinen:

We starten bij 2.785 miljoen ounce aan zilver, die als bovengrondse stocks wordt aangegeven.

Hiervan gaan we als eerste 665 miljoen ounce kunnen aftrekken. Dit zilver zit immers in diverse zilver-ETF's. Een ETF noteert op de beurs en staat voor een bepaalde massa aan fysiek zilver per aandeel/deelbewijs. Fysiek zilver dat, ergens in een kluis ligt en "meegeteld" werd als beschikbaar.

Maar dit zilver is toch duidelijk niet beschikbaar voor de markt! Het zit IN een ETF en de aandeelhouders van deze ETF kan je toch niet verplichten om te verkopen wanneer je dat "echte" zilver even nodig hebt?

Je kan de ETF wel gewoon opdoeken en de aandeelhouders dwingen om uit te stappen, maar dat is ook het enige scenario waarbij je volgens ons dat zilver volledig kan meetellen als "beschikbaar".

2.785 miljoen wordt zo al 2.120 miljoen ounce.

Net op dezelfde manier, gaan we nog veel meer zilver in mindering brengen..

Er ligt immers ook nog 1.756 miljoen ounce zilver in wat men "custodian vaults" noemt.

Misschien kunnen we "custodian vaults" best beschrijven als de kluizen van de grote banken en beveiligingsfirma's, die tegen vergoeding zilver (in dit geval) opslaan voor hun klanten. 

Je kan ook hier alle zilver tellen wat je wil, het zijn de eigenaars van dat zilver, die betalen voor de huur van de kluisruimte, die je moet gaan overtuigen om hun zilver te verkopen, als dat nodig is op de markt.

Deze bezitters verkopen vandaag hun zilver niet, net zoals bij ETF's neemt de hoeveelheid zilver hier de laatste jaren zelfs constant toe!

Waarom zouden de bezitters van dit zilver ineens wel gaan starten met netto verkopen, wanneer de fysieke markt krap wordt?

Leert de geschiedenis ons net niet dat wanneer de markt krap wordt en de prijs blijft stijgen, dat er steeds minder partijen geneigd gaan zijn om afscheid te nemen van hun positie?

De resterende 2.120 miljoen ounce aan bovengronds zilver, krijgt dus nog een deuk, want we tellen er zo maar eventjes 1.756 miljoen ounce vanaf. Er blijft zo nog slechts 364 miljoen ounce over.

Maar we zijn nog niet helemaal klaar, want er is nog een voorraad fysiek zilver die we graag als "niet beschikbaar voor de markt" willen markeren:

Diverse overheden wereldwijd, bezitten nog zo'n 89 miljoen ounce aan fysiek zilver (dat was ooit veel meer). We weten niet of overheden hun zilver voorraden zomaar in de strijd kunnen en zullen gooien wanneer er een echt tekort opduikt...

Die 89 miljoen ounce is dus potentieel een bron van fysiek zilver voor de markt, maar ze lijkt vandaag zeker nog niet beschikbaar. Bovendien spreken we over slechts ongeveer één maand aan zilver verbruik voor die 89 miljoen ounce...

364 miljoen ounce wordt zo nog 275 miljoen ounce. Dat is 8.552 ton zilver en goed voor iets meer dan 3 maanden aan wereldverbruik van zilver.  

Voor we tot een conclusie komen voor vandaag, willen we nog één puzzelstukje toevoegen, de evolutie van de totale bovengrondse voorraad tijdens de laatste 10 jaar:

Of nog beter, tijdens de laatste 11 jaar, van 2006 tot 2017.

2006 blijkt volgens onze info immers het jaar waarin de huidige trend gestart is. Deze trend houdt in dat er elk jaar sinds 2006 "echt" zilver nodig was uit de bovengrondse voorraden, om vraag en aanbod in de fysieke markt met elkaar in evenwicht te brengen.

Sinds 2006 zeggen de cijfers dat er elk jaar opnieuw een tekort was. Het gecumuleerde tekort van 2006 tot 2017 is bovendien opgelopen tot een indrukwekkende 1.445 miljoen ounce zilver (45.000 ton), bijna anderhalve keer de volledige jaarlijkse vraag naar zilver.

 

Wanneer we deze cijfers wat verder in detail bekijken, dan zien we dat zelfs in 2011, toen de prijs piekte en de prijsdaling richting december 2015 startte, de zilvermarkt nog over 630 miljoen (bijna 20.000 ton) MEER aan fysieke zilvervoorraden kon beschikken dan vandaag!


Conclusie:

Er zijn heel goede redenen waarom de prijs van zilver een keer "echt" de wind in de rug kan krijgen. 2018 laat ons voorlopig nog op onze honger zitten, maar de markt lijkt daarom niet minder interessant naar de toekomst toe.

Zeker niet nu we naar de fysieke beschikbaarheid van zilver hebben gekeken: 

1. Vandaag is er gewoon voldoende zilver beschikbaar op de markt, zonder discussie! Iedereen die fysiek zilver wil kopen, kan dat zonder veel moeite.

2. De zilvermarkt is geen statische markt, die leeft en wijzigt onder invloed van de wereldeconomie en prijsprikkels, maar deze markt "leeft" al sinds minstens 2006 gedeeltelijk van de historisch opgebouwde stocks aan fysiek zilver. Dat stopt ergens...

3. Deze "stocks" lijken op het eerste zicht helemaal zo klein niet, maar ze zijn bij nader onderzoek voor het grootste gedeelte ook gewoon niet te koop aan de huidige prijzen!

4. Onze berekening eindigde bij een schatting van 275 miljoen ounce aan zilver dat "direct beschikbaar" zou zijn. Dat is goed voor "ocharme"  vier miljard dollar
Wat ons betreft, neem je daar een flinke foutmarge op, als compensatie voor het feit dat we gewoon niet alles kunnen weten...
We zijn er zeker van dat de hoeveelheid beschikbaar zilver momenteel "peanuts" is in vergelijking met grootte van de rest van de markt.

5. Indien er dus "iets" gebeurt met zilver, waardoor de prijs begint te stijgen, zitten we bijgevolg "binnen de kortste keren" WEL met een krappe zilvermarkt.

6. Stijgende prijzen gaan nu veel sneller nog dan in 2011, tekorten veroorzaken. Er is immers simpelweg minder metaal onmiddellijk beschikbaar!
We zijn dat misschien intussen voor een stuk vergeten, maar in 2011 golden er levertermijnen van meerdere weken voor de meest courante zilveren munten!
Bovendien zijn stijgende prijzen de manier om de interesse van een groter stuk van het investeringspubliek te verzekeren.

7. Dat is meteen ook de grootste reden waarom stierenmarkten in zilver meestal behoorlijk spectaculair zijn. Wanneer er per saldo kapitaal stroomtnaar de kleine zilvermarkt, zal de prijs veel meer moeten gaan stijgen om dat te compenseren.
De goudmarkt bijvoorbeeld heeft andere eigenschappen (en ook andere voordelen waardoor goud onmisbaar is in je portefeuille), ze is vele malen groter en kan wel een toevloed van veel meer kapitaal op een "ordelijke" manier aan!

8. Wie fysiek zilver in bezit heeft, zal met zekerheid alles wat volgt meemaken...
Wie in de papieren markt zijn/haar geluk beproeft, kan mogelijkerwijs voor een nare verrassing komen te staan, op het moment dat de zilvertrein dit keer in prijs zou "vertrekken".


Hoe neem je best een positie in fysiek zilver?

Wij zouden vandaag zowel de (nog steeds relatief recent gelanceerde)Zilveren Krugerrands in monsterbox of in tubes van 25x 1ounce  aanbevelen:Ook een goed alternatief: Fysiek zilver, helemaal vrij van btw, al vanaf 100 ounce? kijk HIER.


Meer info? Kunnen we je helpen met het plaatsen van een order?

Contacteer ons via info@goud999.com of T: 0032 494 40 20 20.


Tot binnenkort!
 
Het goud999 team. 

P.S.  Terwijl de zilvermarkt uiteindelijk toch het geduld van menig belegger op de proef aan het stellen is, blijft de Rhodium markt als een trein gaan.
Toch moet de prijs nogmaals maal vier, om nog maar het vorige record te evenaren! (denk bovendien aan Zuid-Afrika als joker in dit verhaal voor de toekomst)


Wij weten niet of/hoe/wanneer de prijs van Rhodium zo ver zal stijgen.

Rhodium is ook duidelijk een nichemarkt, maar het kan toch interessant zijn, om op zijn minst een positie in Rhodium te hebben!

We hebben ons aanbod voor Rhodium (zoals je misschien al weet) ook uitgebreid naar de 1/10 ounce baartjes. 

Ons voorstel hier, zijn dus de 1/10 ounce1 ounce en 5 ounce baartjes.

 

Ideaal koop je deze zonder de btw (gecombineerd met opslag in een douane entrepot), maar ze zijn natuurlijk ook met btw beschikbaar (levering/afhaling).

De overzichtspagina van al het Rhodium bij goud999, vind je HIER.


bronnen: Thomson Reuters, The Silver Institue